psychoterapia grupowa

dla osób lgbt+

shutterstock_1781533271.jpg

Fundamentem psychoterapii grupowej jest założenie, że trudności psychologiczne przejawiają się w relacjach z innymi ludźmi. Z tego względu można je zaobserwować w grupie terapeutycznej, a uściślając, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą oraz z prowadzącymi psychoterapeutami. Grupa terapeutyczna stwarza możliwość przeżywania trudności w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Trudności te, poddane następnie refleksji i zrozumienie mogą ulec transformacji. W ten sposób dokonuje się zmiana, która umożliwia zajęcie lepszego miejsca w świecie.

Liczne badania naukowe wspierają pogląd, że praca w grupie jest równie skuteczna jak terapia indywidualna. Ponadto psychoterapia grupowa jest mniej kosztowna niż tradycyjna terapia „jeden na jeden” co sprawia, że staje się ona atrakcyjną opcją terapeutyczną.

 

Dlaczego psychoterapia grupowa dla osób LGBT+?

 

Psychoterapia grupowa dla osób LGBT+, której celem jest wspieranie tożsamości LGBT+, może przynieść osobom z tej społeczności unikalne korzyści terapeutyczne. W środowisku, które jest wrogo nastawione wobec osób nieheteronormatywnych, takie grupy szczególnie dobrze nadają się na źródło wsparcia, poczucia przynależności i bezpieczeństwa. Ponadto mogą one dostarczyć poczucia siły płynącego z poznawania skutecznych sposobów radzenia sobie przez inne osoby LGBT+ w homofobicznym społeczeństwie.

 

Psychoterapia grupowa dla osób LGBT+ może Ci pomóc jeśli:

 • doświadczasz odrzucenia ze strony społeczeństwa i najbliższych osób

 • chcesz lepiej zrozumieć doświadczenia, które są specyficzne dla społeczności LGBT+ np. coming out

 • masz niskie poczucie własnej wartości

 • chcesz nauczyć się wyrażać swoje myśli i uczucia, w tym uczucia wynikające z bycia „niewidoczną mniejszością”

 • chcesz lepiej poznać samego siebie

 • doświadczasz lęku i napięcia w codziennym życiu

 • przeżywasz stres związany z przynależnością do mniejszości seksualnej

 • jesteś niepewn-y/a własnej tożsamości

 • poszukujesz możliwości pozytywnego wyrażenia własnej orientacji seksualnej

 • przeżywasz lęk i niepewność związane z ujawnianiem własnej tożsamości LGBT+ przed znajomymi, rodziną i współpracownikami

 • chcesz poznać przyczyny swoich aktualnych problemów

 • doświadczasz konfliktów z członkami rodziny pochodzenia

 • cierpisz z powodu destruktywnych skutków społecznej homofobii.

 • doskwiera Ci poczucie społecznej i emocjonalnej izolacji

 • cierpisz z powodu samotności

 • chcesz nauczyć się nawiązywać głębokie relacje

 • chcesz dowiedzieć się w jaki sposób wchodzisz w relacje z innymi ludźmi

 • chcesz dowiedzieć się jak odbierają Cię inne osoby

 • chcesz zrozumieć przyczyny swoich reakcji na zachowania innych osób

© 2019 by Ewelina Maria Gawenda. Proudly created by Wix.com