Psychotherapy session, woman talking to
Psychotherapy session, woman talking to

psychoterapia

indywidualna

Jest formą leczenia zaburzeń psychicznych, poszukiwaniem emocjonalnych korzeni symptomów psychicznych, sposobem na odzyskanie równowagi w życiu, odnalezienie sensu czy rozwój osobisty i zawodowy. Proces psychoterapii pozwala zrozumieć nieświadome procesy, które motywują nasze zachowanie i w ten sposób wspiera proces przemiany. Psychoterapia wymaga aktywnej współpracy między Pacjentem a terapeutą - jest to wspólne poszukiwanie Prawdy. Zmiany następują stopniowo - wymaga to systematyczności i czasu. Psychoterapia standardowo wymaga regularnych sesji trwających 50 minut. Odbywają się z reguły raz w tygodniu, chyba, że zaistnieje potrzeba zmiany częstotliwości w zależności od istoty problemu i indywidualnych potrzeb.

Jako psychoterapeutka pomogę Ci zrozumieć w jaki sposób Twoje myślenie, odczuwanie i sposób postępowania wpływają na powstawanie i utrzymywanie się problemu. Pomogę Ci wypracować zdrowe wzorce emocjonalnego funkcjonowania i bardziej właściwe sposoby radzenia sobie z problemami. W efekcie będziesz mógł dokonać zmiany, która pozytywnie wpłynie na jakość Twojego życia.

 

Oferuję stałą i bezpieczną przestrzeń w której możliwa jest swobodna rozmowa o tym, co w danym momencie ważne. Wszystkie przekazywane mi informacje są ściśle poufne i nie udzielam ich nikomu bez pisemnej zgody.

Pomagam w takich trudnościach jak:
- depresja
- zaburzenia lękowe
- napady lęku panicznego
- fobia społeczna
- zaburzenia nerwicowe
- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
- zaburzenia osobowości
- zaburzenia odżywiania
- koszmary senne 
- bezsenność
- zaburzenia psychosomatyczne
- zaburzenia bólowe
- schizofrenia

- sytuacje kryzysowe np. rozwód, utrata pracy

- długotrwały stres
- trauma
- trudności w relacjach osobistych i zawodowych
- problemy związane z wchodzeniem w dorosłość
- transseksualizm 
- trudności wynikające z przynależności do mniejszości seksualnych
- brak poczucia sensu życia

© 2019 by Ewelina Maria Gawenda. Proudly created by Wix.com